CETAKAN SLIP MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR

Perhatian kepada pelajar yang akan menduduki Peperiksaan Akhir Semester Khas Sesi 2019/2020 & Semester Pendek Sesi 2020/2021 (Diploma & Ijazah Sarjana Muda).

Adalah dimaklumkan bahawa saudara/saudari dibenarkan mencetak slip menduduki peperiksaan akhir bermula 29 September hingga 10 Oktober 2020.

Pelajar perlu mengambil PERHATIAN terhadap paparan maklumat dalam slip menduduki peperiksaan sepertimana berikut:

Pastikan Kod Kursus & Nama Kursus yang terpapar dalam slip menduduki peperiksaan adalah sama dengan kursus yang didaftarkan.

Sebarang masalah sila hubungi kaunter CoMAE-i ditalian 09-6687628/7617 atau datang terus ke kaunter CoMAE-i sebelum tarikh peperiksaan.

Sekian, harap maklum.

Seksyen Peperiksaan Dan Pengijazahan

Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inovasi Akademik